top of page

Poznaj Służebnicę Bożą 
siostrę Wandę Boniszewską CSA 

Służebnica Boża siostra Wanda Boniszewska otrzymała od Boga trudną misję, aby z jednej strony ukazywać piękno i doniosłość Eucharystii i kapłaństwa, a zarazem modlić się i pokutować za oziębłych kapłanów i osoby konsekrowane. Ponieważ zostałem poproszony – przez Zgromadzenie Sióstr Od Aniołów, do którego należała s. Wanda -  o wygłoszenie cyklu kilku konferencji jej poświęconych, to z czasem zrodził się pomysł napisania książki na temat tej wyjątkowej osoby. Zachęcam do lektury pozycji: „Ukryta w Sercu Jezusa. S. Wanda Boniszewska” oraz do wysłuchania niektórych moich rozważań.

Zobacz najnowszą moją książkę o s. Wandzie Boniszewskiej

ZACZERPNIJ Z DUCHOWOŚCI SIOSTRY WANDY

bottom of page