top of page
Autor

ks. Jerzy Jastrzębski

kaznodzieja i publicysta

 

prowadzi zajęcia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Na początku była Miłość. Z Miłości powstał świat.
Z Miłości urodziliśmy się Ty i ja. Idźmy zawsze ścieżkami Miłości, bo przyszłość należy do Miłości.


Autor Skarbnicy

Wydarzenia

Aktualności

Serdecznie zapraszam.  To takie proste.

REPORTAŻ: W DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ NA TEMAT MOJEJ NOWEJ KSIĄŻKI
O S. WANDZIE BONISZEWSKIEJ

POSŁUCHAJ FRAGMENTU KSIĄŻKI
O S. WANDZIE BONISZEWSKIEJ

IMG_20220902_132723.jpg

O Księdzu Jerzym słów kilka

Jestem księdzem od 2000 roku i jestem Bogu ogromnie wdzięczny za dar życia i dar powołania do kapłaństwa. To On pozwolił mi spotkać wielu cudownych ludzi podczas posługi jako wikary, rezydent np. w Warce, Konstancinie-Jeziorna, Izabelinie i Warszawie i innych miejscach. To Bóg obdarzył mnie łaską studiów z retoryki i public relations w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i łaską studiów z homiletyki na Uniwersytecie Jana Pawła II, gdzie mogłem obronić doktorat poświęcony nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. To z łaski Boga od roku 2010 pracuję w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie wykładam homiletykę, retorykę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Ciągle w moim sercu brzmią słowa św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy katolickich, który powiedział: „Powinniśmy szukać chwały nie naszej, lecz Bożej. Dla miłości nie ma rzeczy niemożliwych. Zanim Chrystus Pan powiedział św. Piotrowi: Pasce oves meas [Paś owce moje] – nie zapytał go: Czyś uczony? Czyś wymowny? – ale go zapytał”: Amas me [Miłujesz mnie] (por. J 21, 15-19). Aby dobrze mówić, wystarczy mocno kochać. […] Miłość wszakże nie zdoła milczeć, gdy idzie o dobro tego, którego kocha”.

bottom of page